Hội nghị viên chức, người lao động trường THCS Nguyễn Huệ năm học 2023-2024

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của UBND quận Hải Châu về việc tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024. Ngày 30/9/2023, tại trường THCS Nguyễn Huệ đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024. Với tôn chỉ, phát huy quyền làm chủ của CB-GV-NV; công khai, dân chủ trong thực hiện chế độ, chính sách; bảo đảm lợi ích của người lao động; động viên khen thưởng và xử lý kỷ luật kịp thời; tăng cường vai trò quản lý của lãnh đạo nhà trường; đảm bảo kỷ cương trong trường học; đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường và của địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ năm học 2023-2024. Hội nghị diễn ra với tinh thần cầu thị, dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Thanh Phước-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022-2023 và phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2023-2024 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường. Đồng thời, Hội nghị cũng thông qua các báo cáo về tình hình hoạt động của BCH Công đoàn, tổng hợp ý kiến từ Hội nghị CB-VC, Báo cáo thu-chi tài chính và công khai Quỹ phúc lợi năm học 2022-2023; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2023-2024, quy chế dân chủ, nội quy-quy chế cơ quan. Cũng tại hội nghị này, Ban thanh tra nhân dân cũng thông qua báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2022-2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023-2024.

Sau khi nghe các báo cáo và phương hướng nhiệm vụ năm học, CB-GV-NV nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023-2024. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Võ Thanh Phước-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu-tổng hợp ý kiến đóng góp; giải đáp thắc mắc, kiến nghị của CB-GV-NV nhằm nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2023-2024.

Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên BCH Công đoàn nhiệm kì 2023-2028, bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2023-2025.

Với tinh thần dân chủ, cầu thị, Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024 của trường THCS Nguyễn Huệ đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng nhà trường ngày một vững mạnh hơn.