Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Sáng ngày 03/10/2022, trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Chí Lý – Phó Chủ tịch UBND phường Thạch Thang; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của phường Thạch Thang; CB-GV-NV và học sinh nhà trường.

Diễn ra từ ngày 01- 07/10/2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”. Trường THCS Nguyễn Huệ sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hoạt động thư viện; đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời; khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phối hợp, đồng hành, tài trợ triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet an toàn, hiệu quả cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh; tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số để phát triển các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hoá.