Hội nghị Viên chức, Người lao động năm học 2021-2022

Thực hiện Công văn số 2350/UBND-PNV ngày 12/10/2021 của UBND quận Hải Châu về việc tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị người lao động năm học 2021-2022. Với tinh thần làm việc kết hợp phòng chống dịch an toàn, ngày 06/11/2021, trường THCS Nguyễn Huệ long trọng tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến Hội nghị viên chức - Người lao động năm học 2021 – 2022.

Hội nghị viên chức – Người lao động là dịp để các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được nói lên suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của nhóm, tổ chuyên môn. Thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên cũng đã tham gia đóng góp ý kiến cho người đứng đầu cơ quan, các tổ chức, hoạt động trong năm học,... phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, trong sạch, vững mạnh. Qua hội nghị, viên chức, người lao động đánh giá khái quát kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục của năm học vừa qua, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm mới.

Qua một buổi làm việc khẩn trương với tinh thần tự giác, dân chủ, đầy trách nhiệm, Hội nghị đã được nghe các báo cáo của nhà trường, của Công đoàn, Ban thanh tra và các ý kiến kiến nghị của CB-CC-VC trong Hội nghị Viên chức, Người lao động cấp tổ và trong Hội nghị hôm nay. Toàn thể Viên chức, Người lao động nhà trường đã thảo luận và đi đến nhất trí cao với Nghị quyết Hội nghị Viên chức, Người lao động năm học 2021 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua khen thưởng cụ thể từng bộ môn, từng bộ phận trong năm học, các nội qui, qui chế hoạt động của đơn vị, các quy chế phối hợp hoạt động của các bộ phận với nhau.

Với truyền thống đoàn kết, năng động, luôn sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt quy định của ngành, của nhà trường, tập thể cán bộ viên chức, người lao động trường THCS Nguyễn Huệ tin tưởng một năm học mới 2021-2022 với nhiều hứa hẹn và thành công mới.

Attachments:
Download this file (DS CONG DAN VE TP.pdf)DS CONG DAN VE TP.pdf