Trường THCS Nguyễn Huệ phối hợp với Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh giới thiệu Chương trình “Đưa nghệ thuật Tuồng vào học đường” năm 2021

Thực hiện Công văn của Sở Văn hóa và Thể theo thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch hoạt động của nhà trường năm học 2020 -  2021; Nhằm giáo dục lòng yêu mến, tự hào, ý thức bảo tồn phát huy những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc trong học sinh. Hôm nay, ngày 26/4/2021, trong giờ chào cờ đầu tuần thầy và trò trường THCS Nguyễn Huệ đã được các nghệ sĩ của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh giới thiệu và biểu diễn các tiết mục tuồng.

Tuồng là một loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam, do ông cha để lại cần được giữ gìn và phát huy. Hiện nay, dưới sự phát triển mạnh mẽ của nhiều loại hình nghệ thuật mới và hấp dẫn nên bộ môn này ít được mọi người quan tâm đặc biệt là giới học sinh, sinh viên. Hy vọng qua buổi sinh hoạt này các em sẽ yêu thích và gìn giữ các giá trị truyền thống của dân tộc. Đây là hoạt động rất thiết thực để góp phần bảo tồn và phát huy một loại hình nghệ thuật đặc sắc này.