Hội nghị công chức - viên chức năm học 2016-2017

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc ”, Hướng dẫn số 1755/ HD- TLĐ ngày 20/11/2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc”;

Căn cứ Công văn Liên tịch số 348/LT-PGDĐT-CĐGD ngày 8/9/2016 của Phòng GD&ĐT và CĐGD Quận Hải Châu về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CC-VC năm học 2016-2017.


Cô Hồ Thị Phước – P.HT nhà trường

báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016 và phương hướng năm học 2016 - 2017


Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, giáo viên và người lao động, đồng thời tổng kết lại những thành tích đã đạt được trong năm học 2015 – 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, ngày 29/9/2016, trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức Hội nghị Công chức – Viên chức năm học 2016 – 2017.

Đến dự Hội nghị có đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, lãnh đạo địa phương, Hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể CB-GV-NV của nhà trường.

 

Các Đại biểu tham dự Hội nghị


Trên cơ sở tiếp tục duy trì những thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua, đồng thời tiếp tục thực hiện sáng tạo, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào của ngành và nhiệm vụ năm học, Hội nghị đã đưa ra được những kế hoạch cụ thể về nhiệm vụ, trách nhiệm cũng như các biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

 

Thầy Nguyễn Hồng – HT nhà trường

Trả lời các câu hỏi của Đai biểu tổng hợp từ Hội nghị Công chức – Viên chức các tổ


Tại Hội nghị, thầy Nguyễn Hồng – Hiệu trưởng và thầy Phạm Phú An Nhân – Chủ tịch Công đoàn nhà trường đã điều khiển Hội nghị, qua đó, Hội nghị đã có những trao đổi, giải đáp trực tiếp và cụ thể các vấn đề mà CB-GV-NV trong nhà trường còn băn khoăn, thắc mắc, từ đó tìm ra tiếng nói đồng lòng để đi đến thống nhất các nội dung, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.


Thầy Phạm Phú An Nhân – CTCĐ  nhà trường

Trả lời các câu hỏi của Đại biểu liên quan đến các vấn đề về quyền lợi của công đoàn viên.


Sau hơn 2 giờ làm việc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp bằng việc đưa ra được một nghị quyết mới với sự biểu quyết của 100% đại biểu dự Hội nghị, đồng thời, lãnh đạo nhà trường và công đoàn đã thống nhất ký kết Giao ước thi đua năm học 2016 – 2017 trong niềm hân hoan của CB-GV-NV nhà trường.

Hy vọng rằng, bằng sự thành công của Hội nghị này, năm học 2016 – 2017 sẽ là một năm nhiều thành công và thắng lợi đến với trường THCS Nguyễn Huệ.


Tin và ảnh: Thùy Loan – Đình Quyên