Hội nghị công chức - viên chức

Thực hiện công văn số 780/ C ĐGD về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Công chức – Viên chức năm học 2010 – 2011 của Phòng GD&ĐT Quận Hải Châu, hôm nay, 30/9/2010, trường THCS Nguyễn Huệ long trọng tổ chức Hội nghị Công chức – Viên chức để đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2009 – 2010 đồng thời đề ra phương hướng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011.

Đến dự buổi lễ có các đại biểu của UBND Phường Thạch Thang, Phòng GD&ĐT Quận Hải Châu, đại diện Hội Cha mẹ học sinh cùng toàn thể 100 cán bộ giáo viên và nhân viên trường Nguyễn Huệ.

Trong hội nghị, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Ân đã báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CC – VC năm học 2009 – 2010 và triển khai nhiệm vụ năm học mới, năm học 2010 – 2011 với chủ đề “Năm học tiếp tục thực  hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”

Sau khi nghe Báo cáo Tài chính của Kế toán và Báo cáo Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, cô Thu Hương, Thường trực Thi đua đã phát động thi đua trong toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong Hội đồng Sư phạm.

Cũng trong Hội nghị này, đại diện của các tập thể và cá nhân đăng kí các danh hiệu: Tập thể Lao động Xuất sắc, Tập thể Lao động Tiên tiến, Chiến sĩ Thi đua Cơ, Lao động Tiên tiến đọc bản đăng kí thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Hội nghị CC – VC đề ra.

Hội nghị CC – VC một lần nữa khẳng định được sự đồng thuận và quyết tâm của tập thể cán bộ giáo viên trường Nguyễn Huệ trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng “Trường học thân thiên – Học sinh tích cực”, “Xây dựng trường học văn hóa”, xây dựng và duy trì danh hiệu Trường THCS Nguyễn Huệ là Trường Tiên tiến Xuất sắc.