Giáo dục an toàn giao thông năm học 2017-2018

Thực hiện công văn số 6589/ UBND – QLĐTh ngày 23/8/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và công văn số 2193/SGDĐT – CTrTT ngày 31/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hải Châu; Kế hoạch hoạt động của nhà trường năm học 2017 – 2018; Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018 về việc triển khai thực hiện phong trào thành phố 4 an, Sáng nay ngày 11/09/2017, trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức chương trình truyền thông “An toàn giao thông” năm học 2017 – 2018.

 


Trong chương trình, em đuợc nghe các kiến thức, quy định về luật an toàn giao thông mới nhất hiện nay, một số nội quy, quy định của nhà trường, hình thức xử lý kỷ luật đối với học sinh vi phạm. Trong dịp này đại diện các đội trực ATGT của các lớp năm học 2017 - 2018 ra mắt toàn trường, nhận băng trực và nhiệm vụ do thầy Nguyễn Hồng – Hiệu trưởng nhà truờng giao; Đại diện các lớp cũng đã tiến hành ký cam kết về việc thực hiện tốt các quy định mà nhà trường, Liên đội đưa ra, tham gia giao thông một cách hiểu biết và có văn hoá.


Thông qua chương trình giúp nâng cao hiểu biết, tự bổ sung những kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho các em học sinh , qua đó giáo dục kỹ năng sống cần thiết để các em chấp hành đúng luật an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho cá nhân khi tham gia giao thông.

 

Nguồn: Cao Xuân Hưng