LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 PHẦN THI NÓI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC  2016 – 2017 PHẦN THI NÓI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM

Quý phụ huynh click vào đây để tải về.


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC  2016 – 2017  

PHẦN THI NÓI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM