Ngoại khóa giáo dục biển – đảo và Lịch sử địa phương năm học 2015 – 2016

Nằm trong kế hoạch giáo dục biển – đảo và Lịch sử địa phương năm học 2015 – 2016, trong hai ngày 10/3 và 31/3, Tổ Sử - Địa phối hợp với Chi Đoàn và Liên đội đã tổ chức thành công chương trình ngoại khóa về biển – đảo và Lịch sử địa phương cho học sinh khối 8 và 9.

Chương trình dã ngoại tại bờ biển Đà Nẵng nhằm tăng cường thông tin truyền thông, tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu,góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh về tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển – đảo Việt Nam.


Chương trình tham quan thực tế tại Bảo tàng Đà Nẵng và di tích ThànhĐiện Hải định hướng cho học sinh tích cực tham gia bảo vệ, gìn giữ và phát huygiá trị di sản lịch sử, văn hóa của Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nóiriêng; góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục lịch sử địa phương năm học 2015 – 2016.

 

Qua các hoạt động tham quan, học tập, các em tiếp thu dược nhiều nội dung giáo dục bổ ích:

Được nâng cao hiểu biết về lịch sử xây dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng qua các thời kì.


Được giáo dục truyền thống anh hùng của nhân dân Đà Nẵng trong công cuộcchiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

 

Được nghe giới thiệu về đời sống văn hóa tinh thần, các ngành nghềtruyền thống đa dạng của cộng đồng các dân tộc sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thông qua các bộ sưu tập hình ảnh và hiện vật.

 

Thông qua các trò chơi vận động góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo.

Nguyễn Văn Tuấn