Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức chương trình truyền thông “Phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội” năm học 2018 – 2019

Thực hiện kế hoạch số 2836/KH - SGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, kế hoạch số 43/KH – PGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Phòng giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu về việc thực hiện công tác phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội năm học 2018 - 2019 với mục đích tuyên truyền, giáo dục cho CBGVCNV và học sinh nắm chắc về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về phòng chống ma túy, góp phần nâng góp phần nâng cao kiến thức trong CBGVCNV và học sinh về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với gia đình và xã hội. Sáng ngày 08/10/2018, trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức chương trình truyền thông “Phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội” năm học 2018 – 2019. Trong nội dung trọng tâm của chương trình, Thiếu tá Huỳnh Trọng Nghĩa – Đội trưởng đội phòng chống Ma túy công an thành phố Đà Nẵng đã cung cấp cho CBGVCNV và học sinh những kiến thức cần thiết về ma túy và các chất kích thích và tác hại của chúng, cách phòng tránh ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội.
Chương trình truyền thông "Phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội” năm học 2018 – 2019 của trường THCS Nguyễn Huệ thực sự là một buổi sinh hoạt chuyên đề có ý nghĩa thiết thực trong tình hình hiện nay, giúp các em có kiến thức đầy đủ hơn trong việc nhận biết từ đó nâng cao ý thức về phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội trong trường học.


Tin và bài: Hung Cao ; ảnh: Hoàng Nguyễn