Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” chào mừng Ngày di sản Văn hóa Việt Nam

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về ý nghĩa của Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11). Hôm nay, ngày 14/11/2022 trong tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam dành cho các em học sinh Khối 7.

Trải qua các câu hỏi hấp dẫn, các em đã được các thầy cô giáo tổ Sử - Địa giới thiệu, tìm hiểu về các di sản văn hóa, di tích, danh nhân lịch sử tại thành phố Đà Nẵng, các di sản văn hoá, danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam, định hướng cho học sinh tham gia bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử; tự hào về lịch sử truyền thống của dân tộc, địa phương góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục lịch sử Đảng bộ quận Hải Châu năm học 2022 – 2023.