Phát huy tính hiệu quả của việc sử dụng đồ dùng dạy học

Đất nước ta đang đặt ra nhiệm vụ cho ngành giáo dục là phải đào tạo cho được nguồn nhân lực dồi dào có đủ trình độ, năng lực, lao động sáng tạo, tay nghề cao, biết ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phải giỏi về lý thuyết và thạo về thực hành. Để làm được điều đó, bản thân mỗi thầy cô giáo phải thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với môn học, phù hợp với trình độ học sinh nhằm đào tạo ra nhiều học sinh thực sự có năng lực, đáp ứng yêu cầu của giáo dục hiện đại. Tâm lý con người nói chung, học sinh nói riêng đều thích khám phá cái mới hơn những điều mình đã biết, do đó dạy học có hiệu quả phải biết phát triển tư duy sáng tạo và hứng thú cho học sinh.

 

Vật lí là một bộ môn khoa học thực nghiệm, vì vậy việc sử dụng thí nghiệm  trong dạy học vật lý ở trường phổ thông không chỉ là công việc bắt buộc, mà nó còn là một trong những biện pháp quan trọng giúp nâng cao chất lượng dạy học, góp phần tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh. Một trong những tác dụngcủa thí nghiêm là tạo ra sự trực quan sinh động trước mắt HS và cũng chính vì thế mà sự cần thiết của thí nghiệm trong dạy học vật lý còn được quy định bởi tính chất của quá trình nhận thức của HS dưới sự hướng dẫn của GV.

Ngoài ra, Thí nghiệm vật lý còn góp phần giúp cho HS củng cố niềm tin khoa học nhằm hình thành thế giới quan duy vật biện chứng cho HS.

Lâu nay, việc sử dụng các bộ thí nghiệm trong dạy và học Vật lí ở trường Nguyễn Huệ là hoạt động thường xuyên của mỗi giáo viên dạy Vật lí. Song để khai thác tốt các tiện ích, công năng của các bộ thí nghiệm này trong quá trình dạy học  phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban giám hiệu, phòng bộ môn và giáo viên giảng dạy để từ đó góp phần vào nâng cao chất lượng dạy học bộ môn 

Với Ban giám hiệu :

-Trong việc phân chia thời khóa biểu BGH của trường đã chú ý đến việc  sắp xếp thời khóa biểu hợp lý để phát huy tối đa việc sử dụng đồ dùng dạy học, sử dụng phòng bộ môn.

-Thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt ở tổ, nhóm chuyên môn, tập trung chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học , tổ chức dạy học ở phòng bộ môn và sử dụng thiết bị dạy học hiệu quả... qua đó giúp thực hiện tốt hơn việc dạy học của giáo viên.

- Thường xuyên kiểm tra việc bảo quản , sử dụng ĐD DH và phòng bộ môn để kịp thời nhắc nhở những GV sử dụng chưa tốt, động viên khuyến khích GV thực hiện tốt.

Với Phòng bộ môn:

-Giáo viên kiêm nhiệm quản lý phòng bộ môn có đầy đủ hồ sơ sổ sách quản lý, tổ chức sắp xếp thiết bị khoa học để thuận tiện cho việc chuẩn bị đồ dùng hàng tuần.

- Hàng tuần chuẩn bị Đ D DH theo phiếu báo Đ D DH của GV và lập kế hoạch dạy học sử dụng phòng bộ môn và thiết bị dạy học cho từng tuần , tháng nhằm khai thác việc sử dụng với hiệu suất cao nhất.

-GV phụ trách phòng bộ môn có lịch làm việc cụ thể trong tuần, kiểm tra , sắp xếp đồ dùng dạy học khoa học, tạo thuận lợi cho việc mượn đồ dùng của GV.

Với Giáo viên bộ môn:

-Mỗi GV phải nghiên cứu chương trình, biết rõ các thiết bị hiện có, lập kế hoạch giảng dạy cụ thể những tiết dạy có dụng cụ dạy học , có sử dụng phòng bộ môn, lập phiếu báo cho phòng bộ môn ít nhất 1 tuần trước khi dạy.

-Trong các buổi họp nhóm chuyên môn GV giảng dạy kết hợp với phòng bộ môn chuẩn bị trước thật tốt thiết bị dạy học, kiểm tra lắp đặt làm thí nghiệm trước để việc sử dụng Đ D DH mang lại hiệu quả cao.

-GV cần làm tốt công tác tổ chức lớp học do mình phụ trách trong việc phân nhóm học tập, giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên trong nhóm sao cho các HS đều có nhiệm vụ cụ thể của mình.

Với Học sinh:

-Cần giáo dục ý thức kỹ luật , quy định nề nếp giờ giấc việc HS di chuyển đến phòng bộ môn, thực hiện nghiêm túc các quy định của phòng bộ môn.

-Phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV, thực hiện tốt việc hoạt động nhóm, thảo luận và ghi chép các kiến thức quan trọng rút ra qua hoạt động học tập.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, trung thực trong quá trình thực hiện thí nghiệm, ý thức bảo quản tài sản và giữ gìn vệ sinh.

Trên đây là một số kinh nghiệm của nhóm vật lý trường THCS Nguyễn Huệ về việc khai thác tốt các bộ thí nghiệm và sử dụng phòng học bộ môn trong dạy học Vật lí ở trường THCS. Rất mong nhận được ý kiến trao đổi từ các bạn đồng nghiệp.