Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức hội thảo"Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam"


Thực hiện công văn liên tịch số 80 ngày 04/2/ 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hải Châu về việc tổ chức Hội thảo " Đổi mới giáo dục",  theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về " Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam", ngày 29/3/2012, Trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức Hội thảo để tập hợp ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên, đội ngũ cốt cán trong trường về những gì mà bản thân và tập thể đã làm để thực hiện đổi mới giáo dục, những gì còn tồn tại cũng như những băn khoăn cần được tháo gỡ.

 

Ông Nguyễn Văn Ân- Hiệu trưởng nhà trường, khai mạc hội thảo

Tại buổi hội thảo này có 10 bản tham luận của các tổ chuyên môn và các bộ phận, đoàn thể. Các bản tham luận đã xuất phát từ thực tiễn nhà trường, thể hiện những kết quả mà trường đã làm được trong công cuộc đổi mới giáo dục, đồng thời cũng bộc bạch những trăn trở của cán bộ, giáo viên, nhân viên trước những khó khăn, tồn tại và mong muốn có được những giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà.

Bản tham luận của tổ Ngoại Ngữ , Toán Lý, Hóa Sinh đã chỉ ra những khó khăn, thuận lợi trong việc đổi mới giáo dục và những kết quả mà nhà trường đã đạt được.

 

Cô Hoàng Thị Diệu Hoài với tham luận " Đổi mới công tác quản lí nhằm nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy học"


Thầy Nguyễn Thành Đồng- Tổ trưởng tổ Toán Lí báo cáo tham luận " Đổi mới toàn diện và sâu sắc nền giáo dục Việt Nam"

 

Cô Đỗ Thị Hà Nam- Tổ trưởng tổ Hóa Sinh báo cáo tham luận " Một số biện pháp đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng dạy học"

Tham luận của tổ Ngữ VănThể Dục cho thấy những việc làm cụ thể và kết quả của đổi mới giáo dục ở hai tổ chuyên môn này.


Cô Nguyễn Thị Đô- Tổ trưởng tổ Ngữ Văn báo cáo tham luận " Việc thực hiện đổi mới chương trình, nội dung sách giáo khoa, phương pháp dạy học "

 

Thầy Phạm Thành Nguyên- Tổ trưởng tổ Thể Dục báo cáo tham  luận đổi mới giáo dục

Tổ Sử Địa đã khẳng định đổi mới giáo dục là điều tất  yếu trong tình hình xã hội phát triển hiện nay. Bản tham luận của tổ cũng thể hiện những tâm huyết của người giáo viên trước sự đổi mới căn bản  và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

 

Cô Vũ Thị Xuân- Tổ trưởng tổ Sử Địa báo cáo tham luận " Giáo dục toàn diện và việc đổi mới phương pháp dạy học"

Đổi mới giáo dục không thể tách rời việc đổi mới công tác thư viện, thiết bị, đồ dùng dạy học. Các bản tham luận từ bộ phận Thư viện, Phòng Đồ dùng dạy học, Phòng CNTT đã cho thấy những cố gắng của nhà trường trong điều kiện vật chất phục vụ việc dạy học của ngành giáo dục nhìn chung chưa đáp ứng đủ nhu cầu dạy học như hiện nay.

 


Cô Trần Thị Kiều Ngân- Phụ trách Thư viện với tham luận " Công tác xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật phòng thư viện nhằm phục vụ đổi mới phương pháp dạy học"

 

Cô Nguyễn Thị Huyền Diệu- Phụ trách Phòng CNTT báo cáo tham luận " Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học"

 

Thầy Bửu Hạp- Giáo viên Toán Lí, Phụ trách  Phòng ĐDDH với tham luận " Công tác xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật phòng bộ môn  nhằm phục vụ đổi mới phương pháp dạy học"

Bản tham luận của đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Phó Bí thư chi bộ Ngô Thị Thu Hương đã khẳng định những cải cách của Nhà nước về chế độ tiền lương cho giáo viên, đồng thời cũng còn đó những bất cập về phụ cấp thâm niên mà ngành giáo dục rất quan tâm.

 

Bà Ngô Thị Thu Hương- Chủ tịch Công đoàn báo cáo tham luận " Xây dựng chế độ chính sách nhằm đảm bảo đời sống nhà giáo- Chính sách đãi ngộ, tôn vinh nghề dạy học".

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan và có trách nhiệm cao với nền giáo dục, các bản tham luận cũng như những ý kiến thảo luận đã đề cập đến nhiều mặt của ngành cũng như đề xuất những giải pháp thiết thực mong được trao đổi với đồng nghiệp cả nước.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp và thể hiện niềm tin vững vàng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vào sự phát triển của giáo dục Việt Nam.

......................