Góc giáo viên

Chúc mừng kết quả Cuộc thi E-Learning cấp thành phố, năm học 2021-2022

Chúc mừng trường THCS Nguyễn Huệ đạt kết quả cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning cấp thành phố, năm học 2021-2022 với: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 01 giải Ba và 06 giải Khuyến khích.