Tin giáo dục

Giáo dục an toàn giao thông năm học 2017-2018

Thực hiện công văn số 6589/ UBND – QLĐTh ngày 23/8/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và công văn số 2193/SGDĐT – CTrTT ngày 31/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hải Châu; Kế hoạch hoạt động của nhà trường năm học 2017 – 2018; Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018 về việc triển khai thực hiện phong trào thành phố 4 an, Sáng nay ngày 11/09/2017, trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức chương trình truyền thông “An toàn giao thông” năm học 2017 – 2018.

 


Trong chương trình, em đuợc nghe các kiến thức, quy định về luật an toàn giao thông mới nhất hiện nay, một số nội quy, quy định của nhà trường, hình thức xử lý kỷ luật đối với học sinh vi phạm. Trong dịp này đại diện các đội trực ATGT của các lớp năm học 2017 - 2018 ra mắt toàn trường, nhận băng trực và nhiệm vụ do thầy Nguyễn Hồng – Hiệu trưởng nhà truờng giao; Đại diện các lớp cũng đã tiến hành ký cam kết về việc thực hiện tốt các quy định mà nhà trường, Liên đội đưa ra, tham gia giao thông một cách hiểu biết và có văn hoá.


Thông qua chương trình giúp nâng cao hiểu biết, tự bổ sung những kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho các em học sinh , qua đó giáo dục kỹ năng sống cần thiết để các em chấp hành đúng luật an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho cá nhân khi tham gia giao thông.

 

Nguồn: Cao Xuân Hưng

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 PHẦN THI NÓI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC  2016 – 2017 PHẦN THI NÓI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM

Quý phụ huynh click vào đây để tải về.


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC  2016 – 2017  

PHẦN THI NÓI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 6,7,8 NĂM HỌC 2016 – 2017

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 6,7,8 NĂM HỌC  2016 – 2017

Quý phụ huynh click vào đây để tải về

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 6,7,8

NĂM HỌC  2016 – 2017  ( chính thức)

Buổi

Thứ 4

3/5

Thứ 5

4/5

Thứ 6

5/5

Thứ 7

6/5

Thứ 2

8/5

Thứ 5

11/5

Thứ 6

12/5

Thứ 7

13/5

Sáng

- Khối 6,7,8,9 học bình thường theo TKB ngày Thứ 6

- Khối 6,7,8,9 học bình thường theo TKB ngày Thứ 7

Ngữ Văn 6

7g30 - 9g00

Vật Lý 6

9g30 - 10g15

Toán 6

7g30 - 9g00

Sinh học 6

9g30 - 10g15

Anh 6

7g30 - 8g15

Lịch sử 6

8g45 - 9g30

Khối 9 học tăng cường   theo TKB Thứ 7

Khối 9 học tăng cường   theo TKB Thứ 3

- Khối 6,7,8 học theo TKB Thứ 7

( khối 9 nghỉ học )

Thi nói T. Anh 8 (khối lẻ)

Thi nói T. Anh 6 (khối lẻ)

Chiều

- Khối 6,7,8,9 học bình thường theo TKB ngày Thứ 6

- Khối 6,7,8,9 học bình thường theo TKB ngày Thứ 7

Ngữ Văn 7

13g00-14g30

Ngữ Văn 8

15g00 - 16g30

Toán 7

13g00-14g30

Toán 8

15g00 - 16g30

Vật Lí 7

13g00 – 13g45

Sinh học 7

14g00 - 14g45

Tiếng Anh 7

13g00 – 13g45

Địa 7

14g00 - 14g45

Sử 7

13g00 – 13g45

Địa 6

14g00 - 14g45

- Khối 6,7,8 học theo TKB Thứ 7

( khối 9 nghỉ học )

Thi nói T. Anh 8 (khối chẵn)

Thi nói T. Anh 6 (khối chẵn)

Anh 8

15g15 – 16g00

Địa 8

16g15 - 17g00

Hóa 8

15g15 – 16g00

Lịch sử 8

16g15 - 17g00

Lý 8

15g15 – 16g00

Sinh 8

16g15 - 17g00

* Lưu ý :

+ Các môn Công nghệ, Công dân, Thể dục, Nhạc, Họa, Tin học GV cho kiểm tra tại lớp theo TKB ở tuần 32 và 33.

+  Giờ ghi trong lịch là thời gian bắt đầu làm bài, do đó các em học sinh đến trường trước giờ thi 30' để ổn định.

(B.Sáng HS có mặt lúc  7h00 , B.chiều 12h40 )

+ Các giáo viên chủ nhiệm phổ biến lịch thi chính xác cho học sinh và nhắn SMS đến phụ huynh để theo dõi nhắc nhở.                                                 

+Thứ 3, thứ 4 ( ngày 9 và 10/5/17) HS 6,7,8,9 đi học bình thường theo TKB thứ 3 và 4 ( TKB mới)

HIỆU TRƯỞNG