Những bài tập cho HS tự học tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng ngừa virus Corona (Tháng 3/2020)


Attachments:
Download this file (BÀI KIỂM TRA LẦN 4 - ĐÁP ÁN.doc)BÀI KIỂM TRA LẦN 4 - ĐÁP ÁN.doc
Download this file (BÀI KIỂM TRA VĂN 7 LẦN 3 - ĐÁP ÁN.doc)BÀI KIỂM TRA VĂN 7 LẦN 3 - ĐÁP ÁN.doc
Download this file (BÀI KIỂM TRA VĂN 7 LẦN 3.doc)BÀI KIỂM TRA VĂN 7 LẦN 3.doc
Download this file (Bài ôn luyện lần 4 - Ngữ văn 6.doc)Bài ôn luyện lần 4 - Ngữ văn 6.doc
Download this file (BÀI ÔN LUYỆN NGỮ VĂN 6  LẦN 3 .doc)BÀI ÔN LUYỆN NGỮ VĂN 6 LẦN 3 .doc
Download this file (BÀI ÔN LUYỆN NGỮ VĂN 6 LẦN 3- ĐÁP ÁN.doc)BÀI ÔN LUYỆN NGỮ VĂN 6 LẦN 3- ĐÁP ÁN.doc
Download this file (BAI ÔN LUYỆN NGỮ VĂN 9 L3- ĐÁP ÁN.doc)BAI ÔN LUYỆN NGỮ VĂN 9 L3- ĐÁP ÁN.doc
Download this file (BÀI ÔN LUYỆN NGỮ VĂN 9 LẦN 3.doc)BÀI ÔN LUYỆN NGỮ VĂN 9 LẦN 3.doc
Download this file (BÀI ÔN TẬP VĂN 8 LẦN BA- ĐÁP ÁN .doc)BÀI ÔN TẬP VĂN 8 LẦN BA- ĐÁP ÁN .doc
Download this file (BÀI ÔN TẬP VĂN 8 LẦN BA.doc)BÀI ÔN TẬP VĂN 8 LẦN BA.doc
Download this file (BÀI TẬP ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 9 .doc)BÀI TẬP ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 9 .doc
Download this file (BAI TAP ON TAP TOAN 9 Đ4.doc)BAI TAP ON TAP TOAN 9 Đ4.doc
Download this file (BAI TẬP TOÁN 7 ĐỢT 3.doc)BAI TẬP TOÁN 7 ĐỢT 3.doc
Download this file (BÀI TẬP TOÁN 8 ĐƯỢT 3.doc)BÀI TẬP TOÁN 8 ĐƯỢT 3.doc
Download this file (BÀI TẬP TOÁN 9 ĐỢT 3.doc)BÀI TẬP TOÁN 9 ĐỢT 3.doc
Download this file (Bai tap toan lan 4.doc)Bai tap toan lan 4.doc
Download this file (Bài tập Vật Lý  6 lần III.doc)Bài tập Vật Lý 6 lần III.doc
Download this file (BÀI TẬP VẬT LÝ 7 LẦN 3.doc)BÀI TẬP VẬT LÝ 7 LẦN 3.doc
Download this file (BÀI TẬP VẬT LÝ 7 LẦN 4.doc)BÀI TẬP VẬT LÝ 7 LẦN 4.doc
Download this file (BÀI TẬP VẬT LÝ 8  ĐỢT 3.doc)BÀI TẬP VẬT LÝ 8 ĐỢT 3.doc
Download this file (BÀI TẬP VẬT LÝ 9 ĐỢT 3.doc)BÀI TẬP VẬT LÝ 9 ĐỢT 3.doc
Download this file (Bài Tập Vật lý IV lop6.doc)Bài Tập Vật lý IV lop6.doc
Download this file (BT đợt 4, Thành Nhân - Toan 6.doc)BT đợt 4, Thành Nhân - Toan 6.doc
Download this file (cau hoi on tap sinh 9.doc)cau hoi on tap sinh 9.doc
Download this file (Cau-hoi-trac-nghiem-sinh8.doc)Cau-hoi-trac-nghiem-sinh8.doc
Download this file (Dap an bai tap LY 9 lan 3.doc)Dap an bai tap LY 9 lan 3.doc
Download this file (Dap an toan 6 dot 4 - thành nhân.doc)Dap an toan 6 dot 4 - thành nhân.doc
Download this file (Dia 6.doc)Dia 6.doc
Download this file (Dia 7.doc)Dia 7.doc
Download this file (Dia 8.doc)Dia 8.doc
Download this file (Dia 9.doc)Dia 9.doc
Download this file (ENGLISH 6- REVISION- ĐỢT 3.doc)ENGLISH 6- REVISION- ĐỢT 3.doc
Download this file (ENGLISH 7- REVISION- ĐỢT 3.doc)ENGLISH 7- REVISION- ĐỢT 3.doc
Download this file (ENGLISH 8 - REVISION - Đợt 3.doc)ENGLISH 8 - REVISION - Đợt 3.doc
Download this file (ENGLISH 9- REVISION- ĐỢT 3.doc)ENGLISH 9- REVISION- ĐỢT 3.doc
Download this file (Huong dan giai bai tap dot 3 va Bai tap on tap dot 4 mon Vat ly 8.doc)Huong dan giai bai tap dot 3 va Bai tap on tap dot 4 mon Vat ly 8.doc
Download this file (huong dan on tap sinh 6.doc)huong dan on tap sinh 6.doc
Download this file (nộp lần 4toan8.doc)nộp lần 4toan8.doc
Download this file (on tap bai 34 va 35 - SInh 9.ppt)on tap bai 34 va 35 - SInh 9.ppt
Download this file (ÔN TẬP SINH 7 - VỀ NHÀ.doc)ÔN TẬP SINH 7 - VỀ NHÀ.doc
Download this file (Ôn tập Van 9 lần 4.doc)Ôn tập Van 9 lần 4.doc
Download this file (on-sinh-8-nCov1.ppt)on-sinh-8-nCov1.ppt
Download this file (REVISION 4- ENGLISH 6+ KEY.doc)REVISION 4- ENGLISH 6+ KEY.doc
Download this file (REVISION 4- ENGLISH 7+ KEY.doc)REVISION 4- ENGLISH 7+ KEY.doc
Download this file (REVISION 4- ENGLISH 8+ KEY.doc)REVISION 4- ENGLISH 8+ KEY.doc
Download this file (REVISION 4- ENGLISH 9+ KEY.doc)REVISION 4- ENGLISH 9+ KEY.doc
Download this file (Su 6.doc)Su 6.doc
Download this file (Su 7.doc)Su 7.doc
Download this file (Su 8.doc)Su 8.doc
Download this file (Su 9.doc)Su 9.doc
Download this file (ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN 9 L3.doc)ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN 9 L3.doc
Download this file (Đáp án Bài tập Vật lý 6 DOT (III).doc)Đáp án Bài tập Vật lý 6 DOT (III).doc
Download this file (ĐÁP ÁN BÀI TẬP VẬT LÝ 7 LẦN 4.doc)ĐÁP ÁN BÀI TẬP VẬT LÝ 7 LẦN 4.doc
Download this file (Đáp án bài tập Vật lý IVlop6.doc)Đáp án bài tập Vật lý IVlop6.doc
Download this file (đáp án Bài tập đợt 3 toán 8.doc)đáp án Bài tập đợt 3 toán 8.doc
Download this file (ĐÁP ÁN PHẦN BÀI TẬP MÔN VẬT LÝ 9 .doc)ĐÁP ÁN PHẦN BÀI TẬP MÔN VẬT LÝ 9 .doc
Download this file (ĐÁP ÁN VẬT LÝ 7 LẦN 3.doc)ĐÁP ÁN VẬT LÝ 7 LẦN 3.doc
Download this file (đáp án đợt 4toan8.doc)đáp án đợt 4toan8.doc