Thông Tin - Thông Báo

 1. Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2021
 2. Lịch kiểm tra HK1, năm học 2020-2021
 3. Lịch kiểm tra HK1 lớp 9, năm học 2020-2021
 4. Công văn phát động cuộc thi "Đà Nẵng Nhớ...!"
 5. Thông báo các khoản thu đầu năm học 2020-2021
 6. Thông báo nghỉ học để phòng tránh bão số 5
 7. Thời gian biểu năm học 2020-2021
 8. Thông báo thay đổi địa điểm học tập cho học sinh khối 7 và khối 8, năm học 2020-2021
 9. Thông báo trả học bạ cho học sinh lớp 9, năm học 2019-2020
 10. Đường Link hướng dẫn học sinh lớp 9 học tập trực tuyến tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
 11. Đường Link hướng dẫn học sinh lớp 8 học tập trực tuyến tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
 12. Đường Link hướng dẫn học sinh lớp 7 học tập trực tuyến tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
 13. Đường Link hướng dẫn học sinh lớp 6 học tập trực tuyến tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
 14. Giới thiệu tổng quan về trường THCS Nguyễn Huệ
 15. Thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021
 16. Danh sách Giáo viên chủ nhiệm, năm học 2020-2021
 17. Thư mời tham gia các hoạt động Chào mừng năm học mới 2020-2021
 18. Lịch kiểm tra lên lớp Hè 2020
 19. Kế hoạch ôn tập, kiểm tra lên lớp Hè 2020
 20. Công văn về việc thu nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2020-2021

Tin giáo dục
Hoạt động tiêu biểu


Hoạt động dạy và học