Thông Tin - Thông Báo

 1. Danh mục sách giáo khoa lớp 6, năm học 2021-2022
 2. Kế hoạch tuyển sinh lớp 6, năm học 2021-2022
 3. Danh sách học sinh được xét tuyển thẳng lớp 10 THPT, năm học 2021-2022
 4. Thông báo và lịch kiểm tra cuối kì 2, năm học 2020-2021
 5. Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trung học trên địa bản thành phố Đà Nẵng từ năm học 2021-2022
 6. Công văn 1191 của Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông; phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ 30/4 và 01/5 năm 2021
 7. Lịch kiểm tra HK2, năm học 2020-2021
 8. Lịch kiểm tra giữa kì II, năm học 2020-2021
 9. Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2021
 10. Lịch kiểm tra HK1, năm học 2020-2021
 11. Lịch kiểm tra HK1 lớp 9, năm học 2020-2021
 12. Công văn phát động cuộc thi "Đà Nẵng Nhớ...!"
 13. Thông báo các khoản thu đầu năm học 2020-2021
 14. Thông báo nghỉ học để phòng tránh bão số 5
 15. Thời gian biểu năm học 2020-2021
 16. Thông báo thay đổi địa điểm học tập cho học sinh khối 7 và khối 8, năm học 2020-2021
 17. Thông báo trả học bạ cho học sinh lớp 9, năm học 2019-2020
 18. Đường Link hướng dẫn học sinh lớp 9 học tập trực tuyến tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
 19. Đường Link hướng dẫn học sinh lớp 8 học tập trực tuyến tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)
 20. Đường Link hướng dẫn học sinh lớp 7 học tập trực tuyến tuần 1 (từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)

Tin giáo dụcGóc giáo viên